Novinky ve SketchUp 2018

V nové verzi SketchUp pro Vás připravila společnost Trimble vylepšení v oblasti BIM (Informačního modelu budovy), řezových rovin, kreslících nástrojů a další novinky.

BIM (Informační model budovy)

BIM ve SketchUp 2018

Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho užívání. (zdroj: https://cs.wikipedia.org)
Záměrem nové verze SketchUp je pomoct uživatelům ukládat a spravovat informace způsobem „SketchUp“.

Pokročilé atributy
Pokročilé atributy ve SketchUp 2018

Atributy Vám umožní vkládání užitečných informací do Vašeho modelu, jako součást vytvářených komponent. Proto dialog pro tvorbu komponent byl rozšířen o možnost vkládání těchto údajů: Cena, Velikost, adresa Url, Typ, Uživatel a Stav. O tyto prvky bylo rozšířeno i dialogové okno Informace o prvku. Vytvářené komponenty nyní můžete jednoduše rozšířit o užitečné informace!

Seskupování v generované zprávě (Vytvořit zprávu)
Seskupování v generované zprávě ve SketchUp 2018

V SketchUp PRO verze 2018 se firma Trimble zaměřila na zvýšení efektivity sestavy atributů a při generování zpráv. Co nejefektivnější využití informací obsažených ve vytvářeném projektu je jedním ze základních požadavků, které výrobce klade na program SketchUp. Pro lepší přehlednost nyní můžete seskupovat data komponent a informace obsažené ve vytvářeném SketchUp modelu lépe organizovat. Pro rychlejší práci je nyní možné nakonfigurovat si nejen množství položek a hodnot pro tvorbu výkresové dokumentace, ale i vytvořit detailní rozpočet, nebo přehled cen rozčleněný podle hladin projektu. To vše přispívá k možnosti efektivnějšího generování informací z Vašeho modelu.

Optimalizovaný IFC Export
IFC import ve SketchUp 2018

Aby systém BIM efektivně fungoval, je potřeba zabezpečit bezproblémovou migraci informací mezi jednotlivými aplikacemi. IFC exportér Vám pomůže zajistit hladký tok informací v podobě přiřazených atributů, jako i jejich plné zachování jak po ukončení zprávy projektu ve SketchUp, tak i po přechodu do jiných aplikací.

Vylepšené Řezové roviny

Chytré řezy ve SketchUp 2018

Řezové roviny jsou neoddělitelnou součástí téměř všech technických dokumentů. Z tohoto důvodu se i tady udělalo několik zásadních vylepšení.

Názvy řezů
Názvy řezů ve SketchUp 2018

Nejenom komponenty, ale i řezové roviny mají vlastní název a symbol. Proto je teď opravdu jednoduché najít, upravit nebo uspořádat řezové roviny v dialogovém okně Stromové okno komponent. Řezové roviny Vám nyní budou doslova po ruce, proto práce s nimi bude jednodušší.

Řezové výplně
Řezové výplně ve SketchUp 2018

Zvolte si svůj vlastní uživatelský materiál, kterým vyplníte řezy modelu, prostřednictvím dialogu Styly a nastavení si uložte do uživatelské šablony.

Mnohem rychlejší řezy
Rychlejší řezy ve SketchUp 2018

Při práci s modely, které používají řezové roviny pro skrytí větších částí geometrie, nabízí SketchUp vyšší výkon. Čím větší je oddělená část, tím vyšší je výkon!

Další užitečná vylepšení

Outliner, Stromové okno komponent
Zvýšila se výkonnost dialogového okna a to včetně způsobu členění položek. Komponenty jsou teď uspořádány podle názvu v abecedním nebo číselném pořadí.

Zlepšení kreslících nástrojů
Zlepšení kreslících nástrojů ve SketchUp 2018

SketchUp nabízí zjednodušení Vaší práce – ať už je to kreslení obdélníku od středu díky modifikačním klávesám, nebo kreslení čar a oblouků s využitím odkazového systému SketchUp. I rotující obdélník zvládnete díky novým nástrojům nakreslit mnohem rychleji.

STL Import / Export
Formát STL byl jedním z nejoblíbenějších pluginů SketchUp. V nové verzi je import a export STL souborů již podporován nativně.

Vylepšení pro uživatele MAC

Uživatelům Mac dosud scházelo nastavení anti-aliasing. Na Sketchup>Předvolby>OpenGL si již i oni můžou nastavit vyhlazení geometrie modelu na úrovni pixelů.

Velmi dobrou zprávou je, že verze 2018 je poprvé i v české verzi.

SAAW čáry (Stippled Anti-Aliased Wide)
SAAW je nový způsob pro tvorbu čar (např. hran, os, pomocných čar, odkazových čar pro text a kóty, odkazových čar při kreslení, ohraničujících rámců, řezových hran a řezových rovin...) ve SketchUp. Jde o zásadní vylepšení – tento typ vykreslování čar je podporován WebGL a vyžaduje OpenGL 3.0, jako technologie očekávané v příštích letech.

A další zdokonalení SketchUp

Lepší kreslení ve SketchUp 2018 V centru vývoje SketchUp je závazek neustále zlepšovat výkon a využitelnost programu. To často znamená, že každá nová verze je plná drobných vylepšení, které často ani nepostřehnete, protože věci jednoduše jenom fungují líp. Je zde tedy i řada dalších drobných vylepšení a opravených problémů, které můžete objevovat ve specifikaci nové verze SketchUp 2018.

Novinky v předchozí verzi SketchUp 2017

Wed May 22, 2019 03:07:52
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

SketchUp.CADzone.cz