SketchUp 2016 update M1

Update M1 přináší opravy a vylepšení programu SketchUp 2016, které se týkají stability programu, rozšíření zásobníků ve Windows či modulů LayOut a StyleBuilder.

Kreslící nástroje

- Byl opraven problém, kdy SketchUp nesprávně vynášel záporné hodnoty pro specifické formáty, jako jsou stopy a palce (např. -2' 8") a půlky (např. -15 1/2")

- Z nástroje Otáčení jsou odstraněny klávesy Shift, Stisknutí klávesy Alt (Win) a Shift, Stisknutí klávesy Command (Mac), které uvolnily střed úhloměru. Kolize kláves Shift a Alt ve zkratkách ve výchozím nastavení Windows, které změní jazyk klávesnice v systému Windows, pokud je instalováno více jazyků. Stejnou funkčnost poskytuje šipka dolů.

- Opraven problém s nástrojem Úhloměr a Otáčení, ve kterém úhloměr skočil do rohu obrazovky při výběru více položek v panelu nástrojů.

- Aktualizován nástroj Řezy, takže jsou barevně založeny dle osy (pro soulad s dalšími nástroji). Také přidán popisek k označení "Odemčená rovina" nebo "Uzamčená rovina".

- Pro Kružnici a Polygon přidána možnost použít zámek pomocí klávesy Shift prostřednictvím různých bodů (včetně koncových bodů, středů, středů oblouků...)

- Opraven problém s Obloukem, Výsečí, Kružnicí a Polygonem, které se mohou uzamknout po stisknutí Shift a šipky dolů.

- Opraveny některé drobné problémy s několika nástroji, v nichž kreslení čáry by mohlo být nesprávně barevně uzamčeno s šipkou dolů.

- Opravena kosmetická záležitost s několika obecnými nástroji, které byly zvýrazněny purpurově při stisknutí klávesy Shift.

- (Win) Opraven problém, kdy se v Informaci o prvku zobrazovaly segmenty oblouku/kružnice/polygonu, které byly mimo rozsah uvedený v chybovém hlášení.

- (Mac) Opraven problém, při kterém nebylo možné aktualizovat dva po sobě jdoucí oblouky/výseče/kružnice/polygony, mající stejný počet segmentů v Informaci o prvku.

- (Mac) byl Opraven problém, kdy segmenty oblouků/výseče/kružnice/polygonů byly dočasně aktualizovány na 0 v posledním platném zápise v Informaci o modelu, když byla tato neplatná položka provedena.

Zásobníky ve Windows

- Byl opraven problém, kdy kreslící okno „vyjelo“ ze zásobníků. To ovlivnilo některá rozšíření (např. možnosti komponent, Foto Textura, Brighter3D a SU Podium). V některých případech se rozšířené dialogy objeví jako by byly pryč, ale jsou umístěny za okny SketchUp.

- Provedeny jsou změny, kdy se viditelnost autoskrývání zásobníku nepřepíná v okně menu - tímto způsobem uvedete, že se zásobník hned schová. Viditelnost autoskrývání zásobníku je pouze na kartě zásobníku (najeďte kurzorem myši na kartu Zobrazit panel).

- Opraven problém, kdy se přejmenování subjektu v Infu o modelu neukazovalo správně, když jste poté klikli na Outliner.

- Byl opraven problém, kdy výběr zvýraznění bylo vidět, když jste vyhladili hrany. Zvýraznění se nyní vrací poté, co se kurzor přemístí z Vyhlazení hran v dialogovém okně.

- Opraven problém, při kterém se některé rozbalovací posuvníky již posouvají pomocí kolečka myši, na které se zaměřily.

Stabilita programu

- Opraven pád při ukládání modelu po importu DWG souboru, který měl název definice komponenty stejný jako jej měla již jedna komponenta modelu.

- Opraven pád, který by mohl nastat, pokud se automaticky ukládá některá geometrie a používá se uzamknutí směru pomocí šipky.

- (Mac) Opraven pád, který mohl nastat při otevření nového souboru nebo přepínání dokumentů během některé operace (včetně importu 2d obrázku nebo při používání Kótování a Textu).

- (Mac) Opraven pád, kdy v modelu došlo k odstranění součástí názvu definice komponenty nebo popis komponenty v dialogovém okně.

Obecné opravy

- Byl opraven problém, kdy jazyk Ruby vyhazoval chyby při spuštění, pokud jste měli ve Vaší Ruby cestě určité neanglické znaky (což může nastat, pokud vaše uživatelské jméno systému Windows má určité neanglické znaky). Pokud stále vidíte chyby s připojením Trimble Connectu, aktualizujte jej prosím v Extension Warehouse.

- Opraven Updater Service tak, že uživatel je upozorněn na příslušnou frekvenci.

- Opravena chyba, kdy kamery nebyly exportovány při exportu z Collady.

- Byl opraven problém, kdy temp soubory nebyly odstraněny při exportu 3D modelu.

- Byl opraven problém, kdy se text "To je velmi dlouhý řetězec. Jak dlouhý chceme?" mohl ukázat ve stavovém řádku při zahájení neobvyklých okolností.

- (Win) byl opraven problém, kdy je při odinstalování aplikace SketchUp vypnuta možnost nastavit aplikaci Internet Explorer jako výchozí prohlížeč, a mohl tak vznikat i u dalších programů.

- (Win) Řešeno několik otázek kolem neplatného umístění souborů v nastavení.

- Byl opraven problém, kdy jste mohli vidět CFileException 3 chybu v případě, že bylo neplatné umístění souboru a začal auto-save. Nyní je zobrazena nová, více popisující chybová zpráva.

- Opraven problém, v které jste mohli vidět více CFileException 3 chybových zpráv v rámci stejné relace i po aktualizaci umístění modelu na platnou cestu.

- Přidány nové chybové zprávy při spuštění, pokud jsou některé z umístění souborů v Preferencích neplatné.

- Neplatná umístění souborů jsou nyní zobrazeny červenou barvou v Preference > Soubory.

- (Win) byl opraven problém, kdy by označení v dialogovém okně Vybrat Barvy mohlo být nesprávné po přepínání mezi typy barev.

- (Win) Zvýšil se limit uploadu modelů na 3D Warehouse.

- (Mac - El Capitan) byl opraven problém, kdy Panely nástrojů obsahující rozbalovací šipky byly nesprávně zarovnány při přístupu do dialogového okna Přizpůsobit panel Nástrojů.

- (Mac) Opraven problém, kdy komponenty mohly být nahrazeny, pokud měly stejné jméno jako nějaká jiná komponenta.

- (Mac) Opraven odkaz na "SketchUp Licenční Dohodu".

- (Mac) Opraven problém, ve kterém se v BugSplatu nezobrazovala technická podpora.

- (Mac) byl opraven problém, kdy přidání 3D Textu vytvořilo neexistující písmo.

LayOut a Style Builder

- (Mac) Vkládáním pdf souborů nebudou ovlivněny komprese obrazu nastavení při exportu dokumentu do pdf. Takže vaše vložené pdf obrázky zůstanou ostré i při použití kompresí při exportu do pdf.

- Provedeny změny, aby se zabránilo kreslení vzoru výplně pro jedno-segmentové čáry. To může zachránit některé paměti před pády.

- (Win) Uchopování objektů nepracovalo správně. Častým klikáním na tlačítko, kterým jste chtěli uchycovat objekt, se tlačítko vypnulo a zapnulo, ale ikona se neměnila do správného stavu. Ikona nyní vždy bude vyjadřovat přitáhnutí objektu.

- Přidáo zatržení u nástroje Posun v kontextovém menu Vrstev, aby vedle jakékoli vrstvy měl výběrový soubor subjekty.

- (Win) Opraven problém, který by způsobil selhání ukládání v případě, pokud by ukládání přišlo bezprostředně po předchozím uložení.

- Opraven pád, který přišel při pokusu o zavření LayOut ihned po jeho spuštění (před tím, než bylo vidět dialogové okno).

- Byl opraven problém, kdy LayOut nesprávně ukazoval záporné hodnoty pro specifické formáty, jako jsou stopy a palce (např. -2' 8") a půlky (např. -15 1/2").

Wed May 22, 2019 02:53:12
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

SketchUp.CADzone.cz