SketchUp > Pluginy > 3E Stavař

3E Stavař

je velmi výkonný nástroj pro tvorbu rozpočtů v prostředí aplikace SketchUp. Umožňuje pracovat s 3D modelem stavby tak, abyste získali maximum potřebných informací pro projektování nebo realizaci stavby. Nemá nástroje pro kreslení, ale jeho účelem je evidence a popis jednotlivých komponent, které využíváte pro stavbu, evidence dodavatelů a pohled na náklady stavby či spotřebu materiálů v jednotlivých etapách stavby.

Změny, které uděláte ve vašem 3D modelu stavby, změna komponent pro výstavbu nebo změna materiálů se automaticky promítají do výsledného výkazu a projevují se okamžitou změnou v rozpočtu.
Náhled stavby ve SketchUp
K nástavbě 3E Stavař je připojena Knihovna Stavař. Je to textový soubor, který se automaticky založí do složky, ve které je již umístěn váš model stavby. Knihovna obsahuje informace o staviteli, etapách stavby, evidují se zde dodavatelé, druhy materiálů i všechny konkrétní materiály.

Jednotlivé komponenty, které využijete pro stavbu se evidují jako Díl Stavař. Jsou opatřeny speciálním popisem. Údaje o komponentách se využívají pro generování výkazu výměr. Patří sem následující údaje:


Vrstvení materiálů ve 3E Stavař pro SketchUp

Ke knihovně je možné připojovat externí Moduly knihovny materiálu a tak ji rozšířit o potřebné položky. Po skončení práce s těmito položkami se možné ty nadbytečné jednoduše odstranit funkcí „Vyčistit knihovnu materiálu“.

Knihovna materiálů ve 3E Stavař pro SketchUp

Výměr pro jednotlivé etapy stavby | 3E Stavař pro SketchUp
Výkaz výměr slouží k vytvoření souhrnného výkazu, který můžete zobrazit jako souhrnný, podle etap stavby, podle dodavatelů nebo podle druhu materiálu. Výkazy členěné podle etap a dodavatelů budou dále členěny taky podle druhu materiálu. Výsledný soubor se uloží ve formátu HTML a umožňuje se získanými tabulkami dále pracovat – například v Excelu.

do e-shopu

Wed Jan 24, 2018 08:43:38
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino Cinema V-Ray AutoCAD LT

SketchUp.CADzone.cz