Chytřejší SketchUp PRO 2017


Novinky SketchUp 2017 na videu (anglicky)

Novinky v zobazování

Grafika
Vylepšené vykreslování na obrazovce a zrychlení výkonu.

Vylepšení průhlednosti
Lepší renderování transparentních povrchů, vykreslování s vyšší kvalitou a vyšší frekvencí snímků. Je tak i vylepšeno zobrazení při pohledech přes několik průhledných ploch. Přibylo také nastavení úrovně krytí v režimu Xray.

Vysoké DPI rozlišení
Podpora monitorů s vysokým DPI znamená vylepšené zobrazení na hight-DPI displejích.

Nastavení barevnosti os
Pomocí Preference > Přístupnost je možné nastavit barvy, ve kterých se budou zobrazovat osy 3D prostoru. Toto nastavení se projeví i v LayOut.

Kreslící nástroje

Uzamknutí osy u obdélníků
...je možné využít u příkazů Obdélník nebo Rotující obdélník. Je tak možné nakreslit obdélník mimo osu dle hrany nebo plochy a šipkou dolů uzamknout jeho směr.

Offset 2.0
Aktualizovaný nástroj předchází překrývající nebo protínající se geometrii v modelu i Layoutu.

Kolmo k ploše
Nová kreslící funkce.

Seskupování komponent
U změny skupiny na komponentu lze definovat atributy stejně jako při vytváření komponenty od nuly: název, popis, klasifikace typů i umístění osy.

Organizace obsahu
Menu předvolby > Soubory je nyní přehlednější a tak snadněji naleznete šablony, kolekce komponent nebo styly a další položky.

Trimble Connect
V této nové verzi je možné v záložce ToDo vytvářet a přiřazovat detailní úkoly nebo zpracovávat úkoly z účtu Trimble Connect.

LayOUT

Tabulky
V tabulkách je možné vytvářet a upravovat texty, styly čar, nastavit sloupce a řádky, slučovat buňky atd.

Import CSV a XLSX souborů
Importované tabulkové soubory s příponami .csv, .xlsx a .tsv jsou dynamicky propojeny stejně jako modely či obrázky. U .xlsx souborů lze importovat vybrané listy i formátování. Tabulku je možné z modelu SketchUp vytvořit například pomocí tlačítka "Vytvořit zprávu" a vygenerovat .csv dokument. Při změně modelu pak postačí aktualizovat odkaz v tabulce.

Trvalé ID a asociativní rozměry
Nové tzv. Perzistentní identifikátory zajišťují jedinečnou identifikace geometrie v modelu včetně hran, ploch, skupin a komponent. LayOut tak může na základě změn v modelu aktualizovat propojené rozměry nebo popisky.

Flexibilní rozměry entit
Je možné přemísťovat rozměry bez ztráty asociativity s entitami.

DWG/DXF export
Byla vylepšena kompatibilita s jiným programy při exportu do DWG či DXF.

Jeden DWG soubor
Více stránek z LayOUTu je exportováno do jednoho DWG (či DXF) jako jednotlivé listy rozvržení.

Nativní DWG objekty
Objekty z LayOUTu jako jsou rozměry, stylizovaný text, tabulky, kružnice, oblouky atd. se navíc exportují jako nativní DWG objekty a v jiných programech se tak budou chovat standardním způsobem.

Chytré škálování
Měřítko pro velikost rozvržení nebo modelového prostru je při exportu určeno automaticky.

Barva dle hladiny
Volba umožňující export entit v dané hladině do stejné barvy. Ve výchozím nastavení se exportují černé čáry na bílém pozadí a bílé na černém pozadí.

Nový Správce rozšíření
Přepracovaný Správce rozšíření (Extension Manager) nabízí přehledný seznam načtených rozšíření. Umožňuje jejich zapnutí a vypnutí a zobrazuje také digitální podpis.

...a mnoho dalších vylepšení!

Co bylo nového ve SkerchUp 2016

Thu Feb 21, 2019 15:53:57
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

SketchUp.CADzone.cz