Novinky ve SketchUp 2016

Firma Trimble představuje aktuální verzi umožňující více sdílet a spolupracovat ... novou, lepší... prostě SketchUp!

SketchUp 2016

Stručný přehled novinek

- Trimble Connect - projektová platforma pro sdílení, ukládání souborů

- Intuitivní kontextové menu – pro přístup do 3D Warehouse

- Vylepšené nástroje (oblouk, kruh, posun, offset, otáčení) a nové nástroje např. tvorba výkazů

- Rychlé přepínání mezi osami a uzamknutí směru os, roviny nebo osy rotace

- Novinky v uživatelském prostředí – přizpůsobitelná dialogová okna, vektorová grafika ikon

- Rozšířená knihovna textur a materiálů

- Podpora nejnovějších OS pro Mac i Windows

- Přepracované Knowledge Center – tutoriály přehledně a v souvislostech

- Volba zabezpečení dle požadavků na import pluginů

- Modul LayOut – „webové“ referenční objekty, inteligentní kóty, propracovanější správa hladin, C API

– Formáty pro export / import do ostatních aplikací, JPG komprese obrázků a zmenšení velikosti výstupních souborů

- A další...

Nové funkce a vylepšení podrobněji

Trimble Connect

Důležitou novinkou je Trimble Connect , nový způsob ukládání, synchronizace, odkazování, sdílení a spolupráce při tvorbě projektů. Umožňuje uživatelům publikovat, otvírat a importovat referenční soubory a načítat .skp přímo ze složek projektů naTrimble Connect. Vedle modelů SketchUp lze nahrávat soubory v .pdf, .gxf či .ifc. Trimble Connect je jakousi soukromou bezplatnou obdobou účtu 3D Warehouse. Je součástí instalace SketchUp, dostupný přes menu Start.

Načtení modelů z 3D Warehouse

Ve SketchUpu 2016 lze pouhým klikem na entitu vyvolat kontextové menu a nahrát či vyněňovat nové prvky přímo z 3D Warehouse. Je lépší pracovat s proxy modely, protože tento krok nahraje všechny odkazy k danému prvku. Přes kontextové menu je také možné se prokliknout na stránku s 3DWH detaily.

Tvorba výkazů

Díky této nové funkci si vyberete, jaké vlastnosti chcete exportovat (včetně nového atributu pro přenos množství), zadáte pořadí sloupců, formát jednotek… Výkaz lze uložit pro pozdější rychlejší načtení a přepsání změn jako vzor.

Nástroje pro přesnější a rychlejší navrhování

Upraveno rovnoběžné a kolmé trasování
Přepracováno je zobrazení rovnoběžného a kolmého trasování spolu s možností vynutit šipkou dolů poslední odkazovanou hranu / rovinu (záleží na nástroji). To se hodí zejména pro kreslení prodloužených hran na rovinách mimo osy. Při rovnoběžném nebo kolmém trasování zvýrazňuje SketchUp fialově (magenta) prvek z něhož směr odvozuje.

Rozšířené uzamknutí směru
Nyní využívají rychlé uzamknutí směru nebo roviny pomocí šipek i další nástroje. Každá klávesa – šipka odpovídá uzamykatelné barvě, pravá = červená, levá = zelená, nahoru = modrá, dolů = magenta. Navíc, lze nyní uzamknout směr, osu rotace či plochy ještě před výběrem nástroje. Platí pro Oblouk, Rotační obdélník, Otáčení, N-úhelník, Kružnici a Rovinu řezu.

Oblouk / Kruh
SketchUp nově lépe rozeznává střed oblouku a kružnice, a při jejich výběru umožňuje zobrazit koncové body oblouku. Také lze nově zadat počet segmentů oblouku (ve stavovém řádku těsně po jejich vytvoření, nebo pomocí Ctrl „+“ / Ctrl „-“ ).

Přepínání os
Mezi osami se můžete nyní přepínat pomocí Alt (pro PC) nebo Command (pro Mac).

Skrytá aktivní rovina řezu
Aktuálně SketchUp rozpozná průsečíky se skrytou řeznou rovinou. Tato funkce je dostupná i pro model v LayOutu.

Vylepšený Posun, Offset a Otáčení
Zejména se zlepšením použitelnosti a uzavřením volných konců.

Dialogová okna ve Windows

Pro uživatelsky příjemnější prostředí a využití obrazovky, nabízí SketchUp pro OS Windows přizpůsobitelná dialogová okna. Tato funkce umožňuje také úhledně seskupit dialogová okna, která jsou používána ve stejnou dobu.

Nové knihovny materiálů a textur

Aktuální verze má přepracované knihovny materiálů, přidané další textury a nové kategorie, neboť právě materiály a textury jsou to, co dodá Vašemu modelu šmrnc!

Podpora pro vysoké DPI ikon Panelu nástrojů a kurzoru

Ikony programu SketchUp, modulu LayOut a Style Builderu jsou převedeny do vektorové grafiky. To přináší mnohem čistší a kvalitnější vzhled ikon především na obrazovkách s vysokým DPI.

Zvýšená bezpečnost

SketchUp nabízí tři stupně zabezpečení dle možností stahování:

Zabezpečený režim načte pouze pluginy, které byly certifikovány registrovanými vývojáři pro program SketchUp.

Schvalovací režim načte certifikované pluginy, plus uživatelé budou vyzváni k ručnímu výběru pluginů, které nebyly certifikovány pro SketchUp.

Neomezený režim SketchUp načte libovolný plugin.

Tutoriály, rady a tipy

V aktuální verzi jsou přepracované a přepsané tutoriály, nově jsou řazeny jako „knihy“ zaměřené na jednotlivé nástroje v souvislostech celého SketchUpu.

Podpora pro El Capitan a Windows 10

SketchUp 2016 plně podporuje  nové operační systémy pro Mac OS El Capitan a pro Microsoft OS Windows 10. Nejnovější verze zůstává i nadále kompatibilní s: Windows 7, 8, 8.1 a Mac OS 10.9,10.10

Exportery SketchUpu

V aktuální verzi již není možné exportovat do EPix formátu. Pokud jej chcete i nadále používat, přeuložte model do SketchUp 2015 nebo starší a pro export použijte tuto starší verzi. Co je nového v modulu LayOut:

Referenční objekty v LayOutu

Snazší užití souborů uložených a stažených přes webové aplikace jako Dropbox, Google Drive a Trimble Connect. Při použití referenčního objektu přes tyto služby ( formát .skp nebo jiný) Vás LayOut uvědomí o možnosti aktualizovat „webovou referenci“. To oceníte, zejména pracuje-li více osob na jednom projektu. Nyní Vám aktualizace neutečou.

Inteligentní kóty

Automatické úpravy kót zajistí čitelnost kót, dostatek místa pro text a zamezí kolizi textu a šipek. Inteligentní kóty je možno upravovat.

Hladiny v LayOutu

Radikální vylepšení hladin Layoutu … od seskupení objektů napříč hladinami nebo kreslení objektů na sdílených hladinách. Například:

Skupiny s více hladinami
Nyní LayOut umožňuje seskupovat subjekty v různých hladinách.

Zachování hladin při kopírování/ vložení
Kopírované nebo vložené entity si zachovávají přiřazenou hladinu původní entity (v předchozích verzích se zkopírovalo vše do aktuální hladiny). To usnadňuje kopírování nebo vkládání celých částí modelů SketchUp spolu se všemi seskupenými kótami a popisky včetně přiřazených hladin. Pro vložení do aktuální hladiny je třeba použít Úpravy >Vložit do aktuální hladiny nebo pomocí Cdm+Shift+V (Mac) nebo Ctrl+Shift+V (Windows).

Přesouvání do hladiny pomocí kontextového menu
Prvky lze přesouvat mezi hladinami také pomocí kliknutí na prvek a zobrazení kontextového menu. Volba "Přesunout do" Vám umožní vybírat ze všech odemčených hladin.

Rozlišení sdílených a nesdílených hladin
Pro rozlišení, když vytváříte nebo manipulujete s entitami ve sdílených hladinách, je přidán nástroj „Zvýraznění“. Ten zvýrazní červeně zda kreslíte nebo vybíráte prvky na společné hladině. (Zvýraznění můžete upravit v menu Preference > Obecné).

Zachování viditelnosti hladiny na nové stránce
Pokud je hladina skrytá na aktuální stránce, bude skrytá také na nově přidané stránce.                                                                                                                                                                      

Nové LayOut API

Díky C API, novému formátu, importují i exportují i ostatní aplikace soubory vytvořené v modulu  Layout.

Optimalizovaný PDF Export z LayOutu

V této verzi SketchUpu si můžete vybrat JPEG kompresi obrázků v LayOut souborech při exportu do PDF při zachování stále kvalitního výstupního rozlišení, takže je snadnější sdílet je s ostatními . Jeden z testovacích souborů se při této optimalizaci snížil ze 115 MB na 18 MB při velmi malé ztrátě kvality. Při exportu lze samozřejmě zvolit úroveň komprese obrazu. 

... a další drobnější vylepšení...

Co bylo nového ve SkerchUp 2015

Sun Apr 21, 2019 04:43:00
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

SketchUp.CADzone.cz